J&K Biuro Rachunkowe

Świadczymy kompleksowe usługi księgowo-podatkowe oraz obsługę płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Istniejemy od 1994 roku. Klientami naszego biura rachunkowego są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób uproszczony jak też spółki prawa handlowego. Rozliczamy także PIT-y roczne osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Posiadamy licencje wydane przez Ministerstwo Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nr 6294/97 i 47007/2010 oraz polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

J&K Biuro Rachunkowe

 • Adres:
  Al. Reymonta 12a lok. 19
  01-842 Warszawa
 • Tel.: +48.507843432

Adres korespondencyjny

 • Adres:
  Al. Reymonta 12a lok. 19
  01-842 Warszawa

Oferta

Usługi księgowe i rachunkowe obejmują:

 

 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, księgi handlowej, ryczałtu

 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia

 • Sporządzanie deklaracji miesięcznych

 • Rozliczenia ZUS właściciela firmy

 • Rozliczenie roczne właściciela firmy

 • maile z informacjami dotyczącymi wielkości podatków i składek do zapłaty

 

Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

 

 • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,

 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,

 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,

 • Wystawianie świadectw pracy

 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,