Biuro Rachunkowe J&K Warszawa Bielany

Oferta

Usługi księgowe i rachunkowe obejmują:

 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, księgi handlowej, ryczałtu
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji miesięcznych
 • Rozliczenia ZUS właściciela firmy
 • Sporządzanie i dostarczanie do US pism, korekt i deklaracji miesięcznych
 • Rozliczenie roczne właściciela firmy
 • Zmiany danych w US i ZUS
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Sporządzanie i przesyłanie pism w sprawach karno skarbowych
 • SMSy/e-maile z informacjami dotyczącymi wielkości podatków i składek do zapłaty

Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

 • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
 • Wystawianie świadectw pracy
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.